Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

Capital: Seoul

Population: 50 million+

Language: Korean

South-Korea
Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

1 – Haedong Yonggungsa (also above)

Haedong-Yonggungsa
Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

2 – Jeju Island

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL
Jeju-Island
Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

3 – Gyeongbokgung

Gyeongbokgung-2
Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL
Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

4 – Seoraksan National Park

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

5 – Bulguksa Temple

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

6 – Ulleung Island

Ulleung-Island
Republic of Korea / Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

7 – Bukhansan National Park

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

8 – Seryang-Je

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

9 – Hwaseong Fortress

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL

10 – The Garden of Morning Calm – Gapyeong County

Wikimedia CommonsCC-BY-SA-3.0 / GFDL